Szukaj

Regulamin

§1 Informacje Ogólne

 1. Zamontujhak.pl - sklep internetowy pod adresem https://zamontujhak.pl, prowadzony przez TOYOCAR Violetta Rutkowska.
 2. TOYOCAR Violetta Rutkowska (dalej jako: TOYOCAR) - Violetta Rutkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TOYOCAR VIOLETTA RUTKOWSKA z siedzibą na Wysogotowie przy ul. Szparagowej nr 4, 62­-081, posiadająca numer NIP: 781-125-95-28, będąca właścicielem sklepu internetowego Zamontujhak.pl (dalej jako: TOYOCAR).
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży Klientom przez TOYOCAR, za pośrednictwem sklepu internetowego Zamontujhak.pl, towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Zamontujhak.pl.
 4. Akceptacja Regulaminu - jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w Zamontujhak.pl. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Zamontujhak.pl.

§2 Definicje

 • Prawo Konsumenckie - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego Zamontujhak.pl
 • Klient - osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym Zamontujhak.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony Zamontujhak.pl)
 • Strona - Klient lub TOYOCAR (zwane łącznie Stronami).
 • Platforma internetowa ODR - unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

§3 Informacje o sklepie internetowym Zamontujhak.pl

 1. W ofercie Zamontujhak.pl znajdują się produkty marki  Forte. Dokładamy starań, aby sprzedawane przez nas produkty były szczegółowo opisane. Na stronie produktu oprócz jego nazwy, zdjęcia, ceny, staramy się dodawać również krótki opis. 
 2. Ceny w sklepie internetowym Zamontujhak.pl podawane są w wysokości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła). Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Dbamy o prawa konsumenta i dokładamy wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Zamontujhak.pl z Klientami, będącymi konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są tłumaczone na korzyść konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Korzystanie ze strony internetowej Zamontujhak.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w sklepie internetowym Zamontujhak.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych wskazanych w sekcji „Wymagania Techniczne” Regulaminu.

§4 Dokonanie zakupów na Zamontujhak.pl

 1. Zawarcie pomiędzy TOYOCAR a Klientem umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Zamontujhak.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Zamontujhak.pl.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta. 
 3. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rodzaj), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnej treści.
 4. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże TOYOCAR dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia kształtuje się następująco (jednak nie jest on gwarantowany): 
  • w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta, a czas dostawy przesyłki przez przewoźnika od momentu jej nadania wynosi do 48 godzin w przypadku wysyłki do Polski i do 5 dni w przypadku wysyłki do innego kraju.
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. 
  • jeżeli Toyocar opóźnia się z realizacją zamówienia (tj. jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane mimo upływu 30 dni od dnia jego złożenia), Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić. 
  • własność zamówionego produktu przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie Toyocar jego ceny.

Konto Klienta

Konto Klienta zarejestrowane na Zamontujhak.pl stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez TOYOCAR na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili. 

Konto Klienta przyspiesza proces składania zamówienia w Zamontujhak.pl oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak: 

 • udział w dodatkowych Programach, dostępnych na Zamontujhak.pl,
 • obserwowanie produktów dostępnych na Zamontujhak.pl, wybranych przez Klienta (lista życzeń), 
 • dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta, 
 • wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,
 • zapisywanie zawartości Koszyka na Zamontujhak.pl (tj. zapisywanie w Koszyku dostępnych produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka w trakcie wcześniejszego korzystania ze sklepu internetowego Zamontujhak.pl przy użyciu Konta Klienta, nie kupionych jeszcze przez Klienta). 

Aby założyć Konto Klienta/zalogować się na Konto Klienta należy postępować zgodnie z instrukcją podaną tutaj.

§5 Sposoby płatności

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: za pobraniem, przelewem tradycyjnym, przelewem on-line poprzez system płatności Przelewy24.
 2. Ponadto informacja o dostępnych sposobach płatności (wraz z informacją o koszcie skorzystania z danego sposobu płatności, jeśli wiąże się on z dodatkowymi kosztami), jest dostępna w toku składania zamówienia. 
 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia. 
 4. W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych.
 5. W przypadku wyboru płatności za towar przy jego odbiorze (za pobraniem) zapłaty za zamówienie należy dokonać u przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

§6 Dostawa

Informacja o dostępnych sposobach dostawy (wraz z informacją o koszcie danego sposobu dostawy) i/lub możliwości odbioru własnego (i jego miejscu) jest dostępna w toku składania zamówienia. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

§7 Odstąpienie od umowy (zamówienia)

 1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Zamontujhak.pl (sprzedaż na odległość), bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować na adres TOYOCAR (tradycyjny/elektroniczny) wskazany w sekcji „Informacje Ogólne” Regulaminu. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować TOYOCAR o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną, lub dostarczonym do sklepu stacjonarnego). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez  Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TOYOCAR), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TOYOCAR został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. TOYOCAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz lub dostarczyć ją do sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje TOYOCAR o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 10. Dane kontaktowe TOYOCAR do odstąpienia od umowy oraz adresy sklepów stacjonarnych podane są w sekcji „Informacje Ogólne” Regulaminu. 
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.].
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 15. TOYOCAR ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

§8 Reklamacje

 1. Zachęcamy do zapoznania się ze schematem reklamacyjnym: Schemat reklamacyjny.
 2. TOYOCAR odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). 
 3. Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza reklamacji można pobrać pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/.
  Reklamacje można kierować na adres TOYOCAR wskazany w sekcji „Informacje Ogólne §1” Regulaminu. 
 4. Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji oraz przysługujące Klientowi – zgodnie z kodeksem cywilnym – roszczenia z tytułu wad rzeczy sprzedanej, opisane zostały pod linkiem wskazanym w niniejszym paragrafie pkt. 1.
 5. Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego Zamontujhak.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej Zamontujhak.pl, można zgłaszać TOYOCAR pisemnie lub mailowo na adres podany w sekcji „Informacje Ogólne §1” Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. 
 6. Reklamacja jest rozpatrywana przez TOYOCAR w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 7. UWAGA. Produkty oferowane na naszej stronie służą wyłącznie do użycia w profesjonalnym warsztacie naprawczym, po zapoznaniu się z pełną instrukcją zastosowania. Reklamacja dotycząca produktu po jego zastosowaniu jest możliwa wyłącznie z potwierdzeniem zastosowania produktu przez profesjonalny warsztat naprawczy - tj. faktura lub rachunek potwierdzający usługę zastosowania produktów zakupionych na naszej stronie. Produkty nie służą do samodzielnego użycia, przez osobę nie będącą profesjonalistą. Faktura lub rachunek potwierdzający zastosowanie naszego produktu musi zawierać co najmniej datę zastosowania, numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny i procedurę zastosowania produktu.

§9 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej Zamontujhak.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w sklepie internetowym Zamontujhak.pl), to: 
  • urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu, 
  • przeglądarka internetowa, 
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript, 
  • posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia, 
  • programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez TOYOCAR do pobrania w formacie PDF). 
 2. TOYOCAR informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są tutaj. TOYOCAR podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

§10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest TOYOCAR.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi a także do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe TOYOCAR wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://zamontujhak.pl.pl/polityka-prywatnosci

§11 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego Zamontujhak.pl treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Wszelkie prawa do strony internetowej Zamontujhak.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo TOYOCAR, FORTE oraz innych treści i elementów, przysługują odpowiednio TOYOCAR oraz FORTE.
 3. TOYOCAR może dokonać zmiany Regulaminów sklepu internetowego Zamontujhak.pl w razie:
  • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Zamontujhak.pl lub usług świadczonych przez TOYOCAR drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej Zamontujhak.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a TOYOCAR lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów, 
  • jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu, w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd, 
  • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd, 
  • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie Zamontujhak.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony Zamontujhak.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony Zamontujhak.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie Zamontujhak.pl, 
  • wprowadzania nowych usług na stronie Zamontujhak.pl, 
  • zmiany danych adresowych lub kontaktowych TOYOCAR, podanych w Regulaminie. 
 4. W razie zmiany Regulaminu, TOYOCAR opublikuje nowy Regulamin na stronie Zamontujhak.pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu.
 5. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, zawartej z TOYOCAR, której dotyczy zmiana Regulaminu. 
 6. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on TOYOCAR (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go z TOYOCAR, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta. 
 7. Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i TOYOCAR przed zmianą Regulaminu). 
 8. Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów. 
 9. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu). 
 10. Z chwilą wydania przez TOYOCAR produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (nie będącego konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. TOYOCAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika. 
 11. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, TOYOCAR wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). TOYOCAR ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. 
 12. W przypadku Klientów (niebędących konsumentami) TOYOCAR może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).